SOUND VISUALIZATION LAB I

Průzkum možností vizualizace zvuku v digitálním prostředí doprovázelo také zkoumání v oblasti analogového zobrazování.
Zajímalo mě, jakými způsoby lze fyzicky zviditelňovat zvukové vlnění.
Tato instalace doprovázela moji diplomovou práci v ateliéru Animace na pražské UMPRUM.

Na podzim 2019 se mi naskytla skvělá příležitost dále rozvíjet tuto improvizovanou zvukovou laboratoř.
Více naleznete zde: SOUND VISUALIZATION LAB II a zde: PERFORMANCE: OBRAZY ZVUKU.

↓ FOTO: Renáta Muchová